Hasselt 28 mei 2016

Zaterdag 28 mei was een heel bijzondere dag voor mij.
Ik mocht dan mijn eeuwige geloften uitspreken bij de zusters Salvatorianessen in Hasselt. Dat betekent dat ik me voor de rest van mijn leven verbind tot deze gemeenschap. Het is een engagement van mij naar de gemeenschap toe, maar tegelijkertijd is het ook een engagement van de gemeenschap, want zij willen mij nu ten volle bij hen opnemen.


De feestelijkheden begonnen met een eucharistieviering om 15u in de kapel van het Salvatorziekenhuis in Hasselt. Die zat helemaal vol met familie, vrienden, collega’s en leden van de Salvatoriaanse Familie (zusters, paters en leken die zich bij ons hebben aangesloten). Twee paters Salvatorianen en een andere priester waren samen met een diaken de voorgangers. De viering werd opgeluisterd door Cantorij Jubilate uit Oostkamp, en hun zang en muziek gaven alles een extra feestelijk tintje.
De speciale momenten van de viering waren een dialoog tussen mij en onze overste, zuster Sonja, waarin ik uitlegde waarom ik tot de gemeenschap wilde behoren en waarin ik ook vroeg of ik mijn eeuwige geloften mocht uitspreken. Daarnaast was er een litanie waarin we de voorspraak vroegen van vele heiligen en hen vroegen voor ons te bidden. En het belangrijkste moment was natuurlijk toen ik mijn eeuwige geloften uitsprak waarin ik beloofde om voor altijd te leven in armoede, kuisheid en gehoorzaamheid. Tegelijkertijd vroeg ik dan ook om gebed van iedereen en vroeg ik de Heer Jezus om mij in die keuze bij te staan.


Na de eucharistieviering was er een uitgebreide receptie in de binnentuin van het klooster. Gelukkig was de zon ook van de partij want anders was het moeilijker geweest om alle gasten binnen een plaatsje te geven. Het koor heeft ook daar nog twee liedjes gezongen om hun “optreden” in schoonheid af te sluiten.


Het avondfeest was alleen voor een kleine groep genodigden. Het eten was heerlijk, en mijn zussen en broer hadden voor een leuk intermezzo gezorgd.


Eigenlijk kan ik alleen maar zeggen: het was een onvergetelijke dag waarvan ik nog lang zal genieten!