Viering bij de start van het emeritaat van professor Willy Verstraete (UGent)

14 oktober 2011

Een hele eer, veel werk en echt genieten!


Er zijn zo van die dingen die men zijn leven lang meedraagt. Voor heel wat mensen onder ons is Jubilate – ons koor! – zo iets. Omwille van de sfeer, omwille van de inzet samen, omwille van het resultaat. Met hier en daar een uitschieter.


Zo’n uitschieter maken we samen deze oktober: het gedurfde programma – dank-u-wel, dirigent Siegfried Vlaeminck – rond de aanvang van het emeritaat van prof. W. Verstraete, topprof van de bio – ingenieurs aan de UGent. Er waren honderden dankbare aanwezigen, waaronder een krasse moeder Verstraete en zijn sterke vrouw en kinderen. Het rustige thuisfront, altijd aan zijn zijde. Ook een feest kan moeilijk zijn… zeker een afscheidsfeest…


Jubilate krijgt de opdracht, zeg maar de eer, dit feest in te zingen. Een verrassend optreden tussen de genodigden met een voor ons toch wel moeilijke “Italian Salad” (R. Genée). Zeven minuten muzikale spitsvondigheid, mee gedragen door tenor-solist Thomas Blondelle. Jawel, de échte!


Heel wat wereldgrote bedrijven sturen topmedewerkers die getuigen over de ongewone bekwaamheid van prof. W. Verstraete. Wetenschapper, ongetwijfeld. Maar telkens opnieuw komt de klemtoon op zijn waarachtige menselijkheid aan bod. Wie zelf hard werkt, kan en mag aan zijn medewerkers zeer veel vragen!
Saaie lezingen? Helemaal niet. Juist door de warmte die Prof. W. Verstraete eigen is en door de ruimte die hij maakt voor muziek. Een stukje virtuositeit met Filip Martens aan het klavier, briljante solo’s van Thomas Blondelle, een dankbare “Il était une fois à la cour d’Eisenach”, een kattig intermezzo met Thomas Blondelle en sopraan-soliste Anna Pardo, bloemen en een dankwoord dat voorààn komt. Zelden heeft wetenschap zo’n menselijk gelaat.


Na ruim anderhalf uur krijgt Jubilate opnieuw de eer het feest uit en het walking dinner in te zingen. De drinking-song “Libiano na’ lieti calici”, uit Verdi’s “La Traviata”, met solisten Thomas Blondelle en Anna Pardo, en mét Jubilate als koor, klinkt uitbundig en écht uitnodigend!


Er zijn zo van die dingen die men zijn leven lang meedraagt…


Gelukwensen en dank-u-wel, professor Willy Verstraete.

S. Quaghebeur

Erevoorzitter Jubilate